De webshop van Outdoor Exclusive is per 31 augustus 2018 offline. Het is niet meer mogelijk om bestellingen te plaatsen. Uiteraard worden eerder geplaatste bestellingen gewoon geleverd.

De activiteiten zullen worden door gezet binnen de verschillende labels van de A.S. Adventure Group.

Wij danken je voor het in Outdoor Exclusive gestelde vertrouwen.

Veel gestelde vragen

The Outdoor Exclusive web store is offline as of August 31, 2018. It is no longer possible to place orders. Of course, previously placed orders will be delivered.

The commercial activities will be continued within the various labels of the A.S. Adventure Group.

Thank you for your loyalty in Outdoor Exclusive.

Frequently asked questions

Le webshop d’Outdoor Exclusive est hors-ligne au 31 août 2018. Il n'est plus possible de passer des commandes. Bien sûr, les commandes précédemment passées sont simplement livrées.

Les activités se poursuivront dans les autres chaînes d’A.S. Adventure Group.

Nous vous remercions de la confiance en Outdoor Exclusive.

Questions fréquentes